Woonverzekering

Alles onder één dak bij Jos Kamp Assurantiën B.V.

Woonverzekeringen

Als het gaat om wonen is het belangrijk u te verzekeren tegen onverwachtse gebeurtenissen zoals brand, diefstal of gevolgen van weersinvloeden. Bij Jos Kamp Assurantiën bieden we alle mogelijke verzekeringen aan.

Inboedelverzekering

De inboedelverzekering is een essentieel onderdeel van de woonverzekeringen, gericht op het beschermen van persoonlijke bezittingen in een woning tegen schade of verlies. Deze verzekering dekt zaken als meubilair, elektronica, kleding en andere persoonlijke eigendommen tegen risico’s zoals brand, diefstal en waterschade. Het is specifiek bedoeld voor de inhoud van de woning, in tegenstelling tot de opstalverzekering, die de structuur van het huis dekt.

Wat is een Inboedelverzekering?

Een inboedelverzekering dekt de kosten voor het vervangen of repareren van uw persoonlijke eigendommen in uw woning. Dit omvat meubels, elektronica, kleding, en zelfs sommige kostbaarheden, afhankelijk van de polisvoorwaarden.

Waarom is een Inboedelverzekering Belangrijk?

 1. Vervanging van Bezittingen: Compenseert u voor het verlies of de beschadiging van uw persoonlijke bezittingen.

 2. Brede Dekking: Beschermt tegen een scala aan risico’s, waaronder brand, diefstal, en waterschade.

 3. Aanpasbaar aan Uw Behoeften: U kunt kiezen voor aanvullende dekkingen zoals voor kostbaarheden of buitenshuis dekking.

Wat wordt er gedekt door een Inboedelverzekering?

De polis dekt typisch:

 • Schade door brand, rook en bliksem
 • Diefstal en inbraak
 • Waterschade door lekkages
 • Schade door storm en neerslag

Extra dekkingsopties kunnen onder andere zijn:

 • Dekking voor kostbaarheden zoals sieraden en kunst
 • Wereldwijde dekking voor persoonlijke eigendommen buitenshuis
 • Vergoeding voor tijdelijke huisvesting indien de woning onbewoonbaar wordt

Opstalverzekering

De inboedelverzekering is een essentieel onderdeel van de woonverzekeringen, gericht op het beschermen van persoonlijke bezittingen in een woning tegen schade of verlies. Deze verzekering dekt zaken als meubilair, elektronica, kleding en andere persoonlijke eigendommen tegen risico’s zoals brand, diefstal en waterschade. Het is specifiek bedoeld voor de inhoud van de woning, in tegenstelling tot de opstalverzekering, die de structuur van het huis dekt.

Wat is een Opstalverzekering?

Een opstalverzekering dekt de financiële kosten voor het herstellen of herbouwen van de fysieke structuur van uw woning na schade door bijvoorbeeld brand, storm, of inbraak. Dit omvat muren, daken, vaste vloeren, en inbouwkeukens, evenals bijgebouwen zoals garages en schuren.

Waarom is een Opstalverzekering belangrijk?

 1. Financiële Bescherming: Zorgt voor de dekking van herstelkosten zonder dat u een aanzienlijke financiële last hoeft te dragen.

 2. Gemoedsrust: Met een opstalverzekering kunt u gerust zijn, wetende dat uw grootste investering goed beschermd is tegen schade.

 3. Wettelijke Eisen: In sommige gevallen kan het afsluiten van een opstalverzekering vereist zijn door hypotheekverstrekkers.

Wat wordt er gedekt door een Opstalverzekering?

De verzekering biedt doorgaans dekking voor:

 • Brandschade
 • Schade door natuurrampen zoals stormen en overstromingen
 • Waterschade door leidingbreuk
 • Schade door inbraak en vandalisme

U kunt uw polis vaak uitbreiden met extra dekkingen zoals glasbreuk of een uitgebreidere dekking voor natuurrampen.

Overlijdensrisicoverzekering

De overlijdensrisicoverzekering is een specifiek type levensverzekering die nauw verbonden is met het bezit van een woning. Deze verzekering keert een vooraf bepaald bedrag uit aan de nabestaanden indien de verzekerde overlijdt binnen de looptijd van de polis. Het doel van deze verzekering is voornamelijk om financiële zekerheid te bieden aan de nabestaanden, vooral in relatie tot de woonlasten. De hoogte van de premie hangt af van verschillende factoren, zoals de leeftijd en gezondheid van de verzekerde, de hoogte van het verzekerde bedrag, en de looptijd van de verzekering. Jongere mensen betalen doorgaans lagere premies, omdat het risico op overlijden bij hen lager wordt ingeschat.

Wat is een Overlijdensrisicoverzekering?

Een overlijdensrisicoverzekering keert een vooraf bepaald bedrag uit aan de nabestaanden als de verzekerde overlijdt binnen de looptijd van de polis. Dit kan gebruikt worden om uitstaande schulden af te betalen, zoals een hypotheek, of om te voorzien in levensonderhoud en educatiekosten.

Waarom is een Overlijdensrisicoverzekering Belangrijk?

 1. Financiële Zekerheid: Zorgt voor een financiële uitkering aan uw nabestaanden, waarmee zij belangrijke uitgaven kunnen dekken.

 2. Betaalbaarheid: In vergelijking met andere levensverzekeringen, biedt de overlijdensrisicoverzekering een hoge dekking voor een relatief lage premie.

 3. Aanpasbaarheid: U kunt kiezen voor een gelijkblijvende, dalende of stijgende uitkering, afhankelijk van uw behoeften.

Wat wordt er gedekt door een Overlijdensrisicoverzekering?

De verzekering dekt het risico van overlijden door:

 • Natuurlijke oorzaken
 • Ongevallen
 • Specifieke ziektes (afhankelijk van de polisvoorwaarden)

U kunt de polis vaak uitbreiden met extra dekkingen zoals een uitkering bij terminale ziekte.

Overige woonverzekeringen

Contact

Jos Kamp Assurantiën B.V.

Voor het beste advies kunt u ons bellen, mailen of het contactformulier hiernaast invullen zodat we u zo snel mogelijk van dienst kunnen zijn. Ook kunt u gewóón even binnenlopen voor bijvoorbeeld bankzaken.

Advies woonverzekering aanvragen

Wij streven ernaar uw aanvraag te beantwoorden binnen 24 uur.

Reviews
Onze partners