ZZP Verzekeringen

Alles onder één dak bij Jos Kamp Assurantiën B.V.

Als ZZP'er goed verzekerd

Alle zakelijke verzekeringen goed geregeld onder één dak bij Jos Kamp Assurantiën B.V. Ons team staat voor je klaar. Wij zoeken precies uit wat voor jouw onderneming de best passende verzekering is.

Beroepsaansprakelijkheid

De inboedelverzekering is een essentieel onderdeel van de woonverzekeringen, gericht op het beschermen van persoonlijke bezittingen in een woning tegen schade of verlies. Deze verzekering dekt zaken als meubilair, elektronica, kleding en andere persoonlijke eigendommen tegen risico’s zoals brand, diefstal en waterschade. Het is specifiek bedoeld voor de inhoud van de woning, in tegenstelling tot de opstalverzekering, die de structuur van het huis dekt.

Wat is Beroepsaansprakelijkheidsverzekering?

Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering beschermt u en uw bedrijf tegen claims en rechtszaken die ontstaan door fouten, verzuimen, of nalatigheid in het verlenen van professionele diensten. Deze verzekering is cruciaal voor professionals zoals architecten, ingenieurs, consultants, advocaten, en accountants, waar een klein foutje kan leiden tot grote financiële verliezen voor hun cliënten.

Waarom is Beroepsaansprakelijkheidsverzekering Belangrijk?

 1. Financiële Bescherming: Het helpt de financiële stabiliteit van uw bedrijf te waarborgen door de kosten van verdediging en eventuele schadevergoedingen te dekken.

 2. Reputatie: Het helpt uw professionele reputatie te beschermen door snelle en effectieve afhandeling van claims.

 3. Klantvertrouwen: Het verhoogt het vertrouwen van klanten, aangezien zij weten dat ze beschermd zijn tegen mogelijke fouten.

Dekking van Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

De polis dekt diverse situaties, waaronder:

 • Advies- en dienstenfouten
 • Onopzettelijke contractbreuk
 • Beschuldigingen van nalatigheid
 • Het per ongeluk schenden van intellectuele eigendomsrechten

Elke polis is aanpasbaar, zodat deze specifiek op uw beroepsrisico’s is afgestemd, en kan uitgebreid worden om te voldoen aan de unieke eisen van uw bedrijfstak.

Bedrijfsaansprakelijkheid

De inboedelverzekering is een essentieel onderdeel van de woonverzekeringen, gericht op het beschermen van persoonlijke bezittingen in een woning tegen schade of verlies. Deze verzekering dekt zaken als meubilair, elektronica, kleding en andere persoonlijke eigendommen tegen risico’s zoals brand, diefstal en waterschade. Het is specifiek bedoeld voor de inhoud van de woning, in tegenstelling tot de opstalverzekering, die de structuur van het huis dekt.

Wat is een Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering?

Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering, ook wel algemene aansprakelijkheidsverzekering genoemd, dekt uw bedrijf voor schadeclaims die kunnen ontstaan door uw bedrijfsactiviteiten. Deze verzekering beschermt tegen claims gerelateerd aan lichamelijk letsel, materiële schade, en de juridische kosten die hieruit voortvloeien.

Belang van Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

 1. Financiële bescherming: De verzekering dekt juridische kosten, schadevergoedingen en medische kosten die kunnen ontstaan bij een claim.

 2. Reputatiebescherming: Snelle en professionele afhandeling van claims helpt de reputatie van uw bedrijf te behouden.

 3. Wettelijke vereiste: In sommige branches is het hebben van een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering wettelijk vereist.

Wat wordt er gedekt door een Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering?

De polis biedt dekking voor verschillende incidenten, waaronder:

 • Persoonlijk letsel veroorzaakt door uw bedrijfsactiviteiten.
 • Schade aan eigendommen van derden.
 • Medische kosten voor verwondingen opgelopen op uw bedrijfslocatie.
 • Reclamefouten, inclusief laster en smaad.

Elke polis kan worden aangepast aan de specifieke behoeften en risico’s van uw bedrijf, waardoor u altijd de juiste bescherming krijgt.

Bedrijfsschade

De inboedelverzekering is een essentieel onderdeel van de woonverzekeringen, gericht op het beschermen van persoonlijke bezittingen in een woning tegen schade of verlies. Deze verzekering dekt zaken als meubilair, elektronica, kleding en andere persoonlijke eigendommen tegen risico’s zoals brand, diefstal en waterschade. Het is specifiek bedoeld voor de inhoud van de woning, in tegenstelling tot de opstalverzekering, die de structuur van het huis dekt.

Wat is een Bedrijfsschadeverzekering?

Een bedrijfsschadeverzekering, ook bekend als bedrijfsonderbrekingsverzekering, dekt het verlies van bedrijfsinkomsten dat ontstaat na een gedekte calamiteit die uw bedrijfsactiviteiten tijdelijk stillegt. Deze verzekering helpt om uw bedrijf financieel stabiel te houden terwijl het herstel plaatsvindt.

Waarom is een Bedrijfsschadeverzekering belangrijk?

 1. Financiële stabiliteit: Zorgt voor continuïteit van inkomsten, zelfs als uw bedrijfsactiviteiten zijn onderbroken.

 2. Dekking van vaste kosten: Helpt bij het dekken van doorlopende kosten zoals huur, salarissen en leningen, zelfs wanneer er geen omzet is.

 3. Herstelondersteuning: Maakt sneller herstel en hervatting van bedrijfsactiviteiten mogelijk door financiële druk te verminderen.

Wat wordt er gedekt door een Bedrijfsschadeverzekering?

De polis biedt dekking voor onderbrekingen veroorzaakt door:

 • Brand en blikseminslag
 • Explosies
 • Waterschade
 • Diefstal na inbraak
 • Andere specifieke calamiteiten die in de polis zijn opgenomen

 

Deze verzekering dekt niet alleen het verlies van netto-inkomsten maar ook extra kosten die gemaakt worden om de bedrijfsvoering te normaliseren.

Arbeidsongeschiktheid

De overlijdensrisicoverzekering is een specifiek type levensverzekering die nauw verbonden is met het bezit van een woning. Deze verzekering keert een vooraf bepaald bedrag uit aan de nabestaanden indien de verzekerde overlijdt binnen de looptijd van de polis. Het doel van deze verzekering is voornamelijk om financiële zekerheid te bieden aan de nabestaanden, vooral in relatie tot de woonlasten. De hoogte van de premie hangt af van verschillende factoren, zoals de leeftijd en gezondheid van de verzekerde, de hoogte van het verzekerde bedrag, en de looptijd van de verzekering. Jongere mensen betalen doorgaans lagere premies, omdat het risico op overlijden bij hen lager wordt ingeschat.

Wat is een Arbeidsongeschiktheidsverzekering?

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering biedt dekking bij verlies van inkomen door ziekte of ongevallen die u verhinderen te werken. Deze verzekering is ontworpen om uw inkomsten te vervangen, waardoor u en uw gezin beschermd blijven tijdens periodes van arbeidsongeschiktheid.

Waarom is een Arbeidsongeschiktheidsverzekering belangrijk?

 1. Inkomenszekerheid: Verzekert een stabiel inkomen wanneer u door fysieke of psychische redenen niet kunt werken.

 2. Flexibele dekkingsopties: U kunt kiezen uit verschillende dekkingsopties en uitkeringspercentages die het beste passen bij uw financiële behoeften en beroepsrisico’s.

 3. Ondersteuning bij re-integratie: Vele polissen bieden ook ondersteuning bij het re-integratieproces, mocht u weer aan het werk kunnen.

Wat wordt er gedekt door een Arbeidsongeschiktheidsverzekering?

Deze verzekering dekt in het algemeen:

 • Ziekte of verwondingen die u belemmeren in uw werk
 • Psychische stoornissen, zoals burn-out of depressie
 • Ondersteuning en diensten voor revalidatie en re-integratie

Elke polis varieert in de mate van dekking en de specificaties, dus het is belangrijk om een verzekering te kiezen die goed aansluit bij uw specifieke beroep en levensstijl.

Hoe kiest u de juiste Arbeidsongeschiktheidsverzekering?

Het kiezen van de juiste AOV vereist aandacht voor detail:

 • Evalueer uw financiële situatie: Bepaal hoeveel van uw inkomen u moet vervangen om uw huidige levensstandaard te handhaven.
 • Vergelijk aanbieders: Kijk naar verschillende verzekeraars om de beste dekking en premievoorwaarden te vinden.
 • Lees de kleine lettertjes: Versta goed welke uitsluitingen van toepassing zijn en hoe de polis definieert wat ‘arbeidsongeschikt’ betekent.

Overige verzekeringen

Contact

Jos Kamp Assurantiën B.V.

Voor het beste advies kunt u ons bellen, mailen of het contactformulier hiernaast invullen zodat we u zo snel mogelijk van dienst kunnen zijn. Ook kunt u gewóón even binnenlopen voor bijvoorbeeld bankzaken.

ZZP verzekeringen aanvragen

Wij streven ernaar uw aanvraag te beantwoorden binnen 24 uur.

Reviews
Onze partners